programulnouacasa.ro

Documente necesare pentru un credit Noua Casă

Dacă îndeplinești conditiile de eligibilitate pentru a putea accesa un credit prin Programul NOUA CASA 2020, dosarul trebuie să includă următoarele documente:

  • copie după certificatul de naștere;
  • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • adeverință de salariu dacă lucrezi la MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliția Comunitară, Jandarmerie, penitenciar sau alte forme speciale. În caz contrar, informațiile sunt raportate la ANAF și nu mai este nevoie de adeverință de salariu. Pe lista celor care pot apela la programul Noua Casă intră mai ales persoanele cu venituri stabile obținute din salarii, pensii, rente viagere, contracte PFA sau drepturi de autor. Nu întotdeauna primesc împrumutul persoane care au venituri din chirii, salarii obținute în străinătate sau diurne;
  • antecontractul de vânzare-cumpărare în original, prin care să dovedești că ai plătit avansul;
  • actele de proprietate ale locuinței;
  • extras de carte funciara;
  • declarație pe proprie răspundere care să ateste că la data întocmirii dosarului pentru creditul Noua Casă nu deții o locuință mai mare de 50 mp și nu ai cumpărat o altă proprietate prin Prima Casă;
  • alte documente standard cerute de bancă, în funcție de politica sa internă de acordare a creditelor.